Hoppa till innehåll

Referensobjekt


I samband med att Humlegårdens Fastigheter renoverade sin fastighet Kv. Dykaren 10 på Kungsholmen i Stockholm uppgraderade man även porttelefonsystemet. Humlegården valde att installera Steplock Accesss porttelefonsystem. Installationen utfördes av återförsäljare Nordqvist Installation & Service AB. Hyresgäster i huset är bl.a. Nordnet Bank AB.

Actic Sverige valde Steplock Accesss Porttelefon med Kamera till sitt  huvudkontor i Stockholm. Installationen har utförts av Nordqvist Installation & Service Stockholm AB, som också är återförsäljare av alla Steplock Access produkter och tjänster.

NewSec har för kunds räkning upphandlat nytt porttelefonsystem från Steplock Access till DNB Real States fastighet i Marievik i Stockholm. Hyresgäster i fastigheten är bla. Sigma och Pernod Ricard Sweden AB. Affären har genomförts av Steplock Accesss återförsäljare Univentor AB.

Axfast valde Porttelefon från Steplock Access till sin fastighet på Drottninggatan 78 i Stockholm, Kv. Vinkelhaken 9. Axfast har bl.a. själva sitt huvudkontor i fastigheten.


Vasakronan väljer Steplock Access porttelefoni med koppling till extern passagesystem till Regeringsgatan 20. Installatör i projektet är Söderlarm Direct AB.

Vasakronan väljer Steplock Access porttelefoni med koppling emot befintligt passagesystem på Sverigehuset, Hamngatan 27 Stockholm. Installatör och återförsäljare i projektet är Söderlarm Direct AB.

Vasakronan väljer Steplock Access porttelefoni på sitt projekt Sergelhuset i Stockholm.
Säkerhetsentreprenör och installatör i projektet är NewSafe Sweden.

Vasakronan väljer Steplock Access porttelefoni till totalt 9 nya fastigheter i Stockholmsområdet.
Flera av fastigheterna är belägna i direkt närhet av Centrum och Stureplan.

Återförsäljare och installatör för projektet är Stockholms Låsservice City AB

Vasakronan väljer Steplock Access porttelefoni på fastigheten Spektern 13 i Stockholm city.

Återförsäljare och installatör i projektet är SöderLarm Direct i Stockholm AB


Önskar du också ett nytt modernt webbaserat passersystem eller porttelefonsystem med kamera?

Kontakta då Steplock Access eller din närmste återförsäljare för mer information om produkterna och tjänsterna.


Några av våra kunder