Hoppa till innehåll

Dörrcentral POE+

Dörrcentral för passage som är modulärt utbyggbar upp till 4 dörrmiljöer*, passagesystemet använder sig av den öppna standarden OSDP för kommunikation med kortläsaren max 4 kortläsare kan anslutas till 1 dörrcentral.

Systemet strömförsörjs via POE+ (Spänningen över nätverkskabeln) alternativt via extern strömförsörjning. AC/DC 12-24V

Dörrcentralen är utrustad med

 • 1 spänningsutgång för Ellås 12/24V
 • 1 potentialfri utgång för styrning av portar och dörrautomatiken.
 • 2 ingångar programmerbara
  • Öppnaknapp
  • Schemastyrd öppnaknapp
  • Fördröjd öppnaknapp
  • Dörrsensor
 • Spännings utgång för OSDP kortläsare
 • OSDP kommunikation (4 kortläsare).
 • 2 modulplatser för expansion för utbyggnad av funktioner.
 • 1 Modulplats för 4G modem.
 • Online mobilöppning
 • Dörrlarm

*Antal lås begränsas till 1,25A för central, kortläsare samt lås vid POE+ drift. Vid drift ifrån extern strömförsörjning begränsas strömförbrukningen till 2A.

Funktionsbeskrivningar utgångar

Normal

Normal utgång följer dörrmiljö den är kopplad till, vilket innebär att den är aktiv när dörrmiljö är öppen och i vila när dörrmiljö är stängd.

Fördröjd utgång

Fördröjd utgång fungerar som normal med skillnaden att den väntar inställd fördröjning innan den triggar, vilket kan användas för att ex. fördröja en dörrautomatik så lås hinner öppna.

Nattlås utgång

Utgång som används för att styra nattlås på larmstatus, när dörrcentral erhåller larmstatus triggas denna utgång efter en inställbar tid ex. 5 min detta för att ev. kvarvarande personal skall kunna utrymma under tillkopplingstid.

Schema styrd

En schema styrd utgång är en utgång som går på eget schema utan att bry sig om status på en dörrmiljö, detta möjliggör för ex. styra ett nattlås i en dörrmiljö som inte har larm.

Funktionsbeskrivning Ingångar

Öppningsknapp

Genom slutning på ingång aktiveras funktionsflöde. Ex. trigga ellås relä. Ingång skall kunna kopplas till en valfri utgång, och vid manöver så aktivera kopplad utgång.

Fördröjd öppnaknapp insida

Fungerar som öppnaknapp men kräver att ingång är triggad X sekunder som är inställbart.
används ex. vid armbågskontakt för att undvika missbruk, sätter en fördröjning på 3 sekunder vilket gör att man måste stå och vänta 3 sek för att dörrautomatik skall triggas.

Fördröjd öppningsknapp utsida

Samma funktion som insida men med kravet att den bara är aktiv när ellås är upplåst.

Dörrsensor

Funktionen kollar om dörr är öppen eller stängd, används för nedbrytning samt dörrlarm.