Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Senast ändrad: 17 Maj 2022

Introduktion

Vi värnar om din integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du därför information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på www.steplockaccess.se/integritetspolicy.

Om vi gör några större förändringar i denna integritetspolicy kommer vi att skicka ut den uppdaterade policyn till den e-postadress som du har registrerat.

Tillämpningsområde

Denna integritetspolicy gäller för de personuppgifter vi samlar in om dig i samband med att du registrerar ett användarkonto för Steplock Cloud, vid besök på vår webbplats eller vid andra kontakter med oss.  Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad i tjänsten eller på vår webbplats). Steplock Access AB tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

A S G Hosting AB, org.nr 559105-9984, med adress Sturegatan 45, 791 51 Falun, tel: +46 (0)10 – 151 19 10, ansvarar, i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning (inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679), för behandlingen av dina personuppgifter i den utsträckning vi är personuppgiftsansvarig. Alla hänvisningar till ”vi”, ”oss” eller ”vår” är till ASG.

Personuppgifter som vi samlar in om dig

Vi samlar in och sparar de personuppgifter du lämnar till oss i samband med att du registrerar ett användarkonto för Steplock Cloud, vid besök på vår webbplats eller vid andra kontakter med oss. De uppgifter vi samlar in om dig är t.ex. dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer), IP-adress, användarhistorik.

Steplock Access som personuppgiftsansvarig

De uppgifter vi samlar in om dig kommer vi i viss utsträckning att använda dina uppgifter för våra egna syften (se punkt 6 för hur vi använder dina uppgifter när vi gör det på uppdrag av våra kunder). I dessa fall använder vi dina uppgifter för de ändamål och baserat på den lagliga grund som anges i tabellen nedan.

Vi använder dina uppgifter…

A.   

För att kunna skicka erbjudanden och marknadsföring till kontaktpersoner på företag, t.ex. via e-post eller sociala medier (såsom LinkedIn)

Vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter är…

… baserad på vårt berättigade intresse av att kunna ge våra kunder erbjudanden om nya produkter och kampanjer. Vill du inte längre ha generella från oss kan du alltid avregistrera dig från våra utskick eller välja att inte längre följa oss i sociala medier.

Vi använder dina uppgifter…

B.   

För att kunna göra generella förbättringar av teknisk funktionalitet, t.ex. i förhållande till våra webbsidor eller mobilapplikationer

Vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter är…

… baserad på vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra tjänster och vår mobilapp eller liknande.

Vi använder dina uppgifter…

C.   

För att kunna förbättra våra tjänster och produkter genom bl.a. kundnöjdhets- och marknadsundersökningar eller statistiska analyser baserade på generell och användarspecifik köp-, order- och användningshistorik

Vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter är…

… baserad på vårt berättigade intresse av att kunna förstå hur du som användare (och företag) upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya tjänster och produkter.

Vi använder dina uppgifter…

D.   

För att kunna förhindra missbruk

Vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter är…

… baserad på vårt berättigade intresse av att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

Steplock Access som personuppgiftsbiträde

När vi behandlar dina uppgifter kommer vi också att göra detta på uppdrag av våra kunder som vi har ingått avtal med. Detta gör vi för att kunna leverera den tjänst som kunden har beställt. I dessa fall kommer det vara kunden som har beställt tjänsten som kommer vara personuppgiftsansvarig när vi behandlar dina uppgifter med syfte att kunna:

·         Skapa och administrera ditt användarkonto, och

·         Hantera supportärenden.

Generellt sett kommer denna behandling baseras på våra kunders berättigade intressen av att kunna installera och administrera porttelefoner, passersystem och informationstavlor av säkerhetsmässiga och personaladministrativa skäl.

Hur vi delar dina uppgifter

Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss att kunna tillhandahålla vår tjänst, Steplock Cloud, t.ex. genom lagringstjänster, servertjänster, telefonitjänster. I detta fall har vi ingått ett personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag.

Om ditt företag säger upp sitt avtal med oss kommer vi att radera ditt användarkonto.

Ditt användarkonto kan raderas på begäran av dig eller ditt företag.

Dina rättigheter

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör om dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter.

Du har även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas. Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Vi kommer i så fall inte att använda dina uppgifter för ändamål som baseras på ditt samtycke. I nuläget baserar vi inte vår personuppgiftsbehandling på ditt föregående samtycke.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig som användare (och besökare) lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår support:

E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)10 – 151 19 10